Legea 188/1999

 

 • Capitolul I – Dispozitii generale
  Art. 1 
  (1) Prezenta lege reglementeaza regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si stat sau administratia publica locala, prin autoritatile administrative autonome ori prin autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, denumite in continuare raporturi de serviciu.
  (2) Scopul prezentei legi il constituie asigurarea, in conformitate cu dispozitiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, in interesul cetatenilor, precum si al autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.

  Art. 2 
  (1) Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia publica locala si autoritatile administrative autonome.
  (2) Functionarul public este persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica. Persoana care a fost eliberata din functia publica si se afla in corpul de rezerva al functionarilor publici isi pastreaza calitatea de functionar public.
  (3) Activitatile desfasurate de functionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, sunt urmatoarele:
  a) punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;
  b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora;
  c) elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii legilor, in vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice;
  d) consilierea, controlul si auditul public intern;
  e) gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;
  f) colectarea creantelor bugetare;
  g) reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
  h) realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.
  (4) Functiile publice sunt prevazute in anexa la prezenta lege.
  (5) In sensul prezentei legi, totalitatea functionarilor publici din cadrul autoritatilor administrative autonome si din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala constituie corpul functionarilor publici.

  Art. 3 
  Principiile care stau la baza exercitarii functiei publice sunt:
  a) legalitate, impartialitate si obiectivitate;
  b) transparenta;
  c) eficienta si eficacitate;
  d) responsabilitate, in conformitate cu prevederile legale;
  e) orientare catre cetatean;
  f) stabilitate in exercitarea functiei publice;
  g) subordonare ierarhica.